CZK

Hliníková toxicita


V poslední době jsme zaznamenali dramatický nárůst neurologických onemocnění, která se pojí s hliníkovou toxicitou.

Problém u hliníku je, že mozkově-krevní bariéra ho nedokáže zastavit před pronikáním do šedé mozkové kůry. Následně tam hliník zůstává a akumuluje se, přičemž mozkové buňky nemají schopnost rychlé obnovy.

Apoptóza je proces přirozené buněčné smrti a jejího následného nahrazení novou zdravou buňkou. Je typickou pro zdravé tkáně, ne však rakovinné nádory.

Jelikož u rakovinových buněk k apoptóze nedochází, začnou se shlukovat do nádorů. Dělají to až do té doby, dokud se v nich buď neobnoví apoptóza, nebo dokud nejsou usmrceny imunitním systémem či jinými látkami – ať už přírodními nebo chemoterapií.

Co způsobuje hliník v pomalu se obnovujících buňkách

Hliník se postupně akumuluje ve tkáních s pomalou obnovou a sníženou mírou apoptózy jako jsou kostní tkáně, srdce či mozek, až je dosaženo jeho toxické úrovně.

No a právě v případech, kdy se akumuluje v mozku a nervovém systému, dochází k celé řadě vážných chronických onemocnění.

Mezi nejčastější z nich patří Alzheimerova a Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, chronická únava a další degenerativní a autoimunitní onemocnění nervové soustavy.

Do této skupiny nemocí řadíme také autistické spektrum onemocnění od mírných poruch učení až po plně rozvinutý autismus.

Kde všude se nachází hliník

O hliník v našem životním prostředí není žádná nouze. Nachází se v kuchyňském nádobí, nádobách a lahvích na nápoje, alobalu, cigaretovém kouři, kosmetice, antiperspirantech, krémech na opalování, antacidách a nejednou i ve vzduchu, který dýcháme.

Hliník se také nachází ve všech vakcínách. Vstřikování hliníku přímo do těla tak obchází všechny tělesné bariéry, čímž je mu znemožněno vyplavit ven z těla přirozeným způsobem.

Po očkování se dostává přímo do krve a jí pak putuje do mozku, srdce a kostí, kde se usadí.

Podle Dr. Chrise Exleye, PhD, žijeme dnes v době hliníku. Mnozí skeptici rádi tvrdí, že hliník je nejčastěji se vyskytující prvek na planetě a tudíž musí být neškodný.

Dr. Exley s tím nesouhlasí. Výzkumu hliníkové toxicity se věnoval přes dvě desetiletí svého života a období od počátku 20. století až po současnost nazývá "Věkem hliníku".

Dříve se hliník nacházel pouze v útrobách země a byl jedním z mála minerálů, který se netěžil. Důvodem byla technologická náročnost jeho extrakce. Kdysi byl kvůli tomu doslova dražší než zlato.

Až pozdější rozvoj technologií umožnil jeho levnou výrobu ve velkém množství.

Odkaz Dr. Exleye na Konferenci o bezpečnosti vakcín v roce 2011

Klíčovým bodem této konference byla snaha pomoci dětem postiženým očkováním zmírnit jejich neurologická poškození.

Ironicky, k odstranění hliníku je vhodný druhý nejčastěji se vyskytující prvek na Zemi - křemík.

Dr. Exley podával dětem poškozeným hliníkem s autistickými a jinými neurologickými onemocněními křemík ve formě kyseliny křemičité a dosahoval tím výborných výsledků.

Kyselinu křemičitou považuje za nejlepší způsob, jak dostat křemík do krevního běhu a poté do mozku, kde se váže na molekuly hliníku a následně je odvádí ven z mozku do krve a nakonec ledvinami a močí ven z těla.

Při svých výzkumech používal minerální vodu z Malajsie pod názvem Spritzer s velmi dobrými výsledky.

Později tuto minerální vodu úspěšně použil také na 15 pacientech s Alzheimerovou chorobou. Podával jim 1 litr minerálky denně po dobu 13 týdnů.

Výsledky podávání minerálních vod s křemíkem

U zmíněných pacientů s Alzheimerovou chorobou došlo ke snížení hladiny hliníku v rozmezí od 50 do 70%.

Z 15 pacientů se 8 zastabilizovalo a nedocházelo u nich ke zhoršování stavu. U 3 pacientů se dokonce prokázalo výrazné zlepšení kognitivních schopností.

Ke zlepšení funkcí mozku je také vhodné užívání kokosového oleje či omega-3 mastných kyselin EPA a DHA, které pomáhají regenerovat mozkové buňky. Avšak ke snížení hliníkové toxicity jsou lepší minerálky s obsahem křemíku.

Slovensko má štěstí v tom, že u nás máme obrovské množství minerálních vod. Neměl by být proto problém sehnat takovou, která obsahuje křemík.

Produkt clean slate s obsahem kyseliny orthokřemičité:

Více informací o produktu clean slate najdete na tomto odkazu: