CZK

Pro každého kdo má problémy se zrakem a chce si zvýšit kvalitu zraku.

Activ Eye, výrobek pro zdravé oči

Dávka je na 2 měsíce - 1 kpsl/denně. Doporučujeme užívat min 3 – 6 měsíců bez přerušení

Activ Eye výtažek ze šafránu s výhodami pro zdraví očí, dodávané ve vegetariánských kapslích.

Co je Activ Eye?

Activ Eye je formulován z extraktu šafránu získaného z květu crocus známého vědecky jako Crocus sativus. Přestože šafrán je známý jako kulinářské koření, používané v pokrmech po celém světě po tisíce let, jeho terapeutické vlastnosti jsou méně známé.

V posledních letech podařilo izolovat extrakty s vysokým obsahem účinných látek. Náš nový doplněk stravy je formulován z vysoce kvalitního šafránového extraktu standardizovaného na 3% crocin .

Jaké výhody jsou spojeny s Activ Eye? Zjistíte, že Activ Eye má mnoho pozitiv – ale možná nejdůležitější je, že byl navržen speciálně pro zdraví očí. Každých 20 mg poskytuje 3% klíčové sloučeniny šafránu známé jako crocin.

Crocin je nejdůležitější živinou v šafránu na podporu zdraví zraku. Jakmile je v žaludku, je šafrán přeměňován na crocetin, který vaše tělo rychle absorbuje ve střevech a dodává do cílových oblastí, jako je sítnice.

Pomáhá chránit buňky fotoreceptoru v sítnici před oxidačním stresem Pomáhá podporovat průtok krve v sítnici a okolních oblastech

Pomáhá podporovat lepší dodávání kyslíku do očí.

Šafrán má kromě svých vlastností, které dávají chuť, neobvykle složité složení, přičemž dosud bylo objeveno více než 100 sloučenin, včetně aktivních principů, jako jsou karotenoidy. Známé pro jejich antioxidační potence , tyto sloučeniny jsou přírodní oranžové, žluté a červené pigmenty, zodpovědné, že šafrán je oranžovo-červené barvy. Kromě těchto antioxidantů, šafrán se skládá také ze safranal. Primárně zodpovědný za koření, její charakteristický zápach, tato molekula se také používá jako aktivní princip v řadě terapeutických přípravků.

Již několik let se vědci stále více zajímají o potenciál šafránu k udržení vizuálního zdraví a prevenci očních onemocnění.

Zvláštní význam jsou dva karotenoidy zvané crocin a crocetin. Tyto molekuly mají antioxidační potence a anti-apoptotic účinek, a tak se nabízejí pro prevenci některých očních onemocnění.

Mohou tak pomoci podpořit antioxidační obranu sítnicových fotoreceptorů.

Chraňte sítnici před denním oxidačním poškozením způsobeným oxidací volnými radikály způsobeným vystavením vysokým hladinám světla a kouření.

Zvýšení průtoku krve do sítnice.

Může mít výhody pro AMD

S jeho vysokou antioxidační aktivitou, šafránový extrakt může také nabídnout ochranu proti věkem-související makulární degenerace nebo AMD, jedno z nejčastějších očních onemocnění.

Toto tiché, bezbolestné onemocnění je charakterizováno postupným zhoršením centrální části sítnice, která přestává správně fungovat. Je to hlavní příčina ztráty zraku, především mezi, přes-60r, potenciálně vede k naprosté slepotě. AMD trpící člověk, stále obtížněji vykonává každodenní funkce, jako je čtení nebo řízení.

To je důvod, proč byly vyvinuty nové preventivní způsoby boje proti zhoršení sítnice. Jedním z takových produktů je náš doplněk stravy Activ Eye, který bojuje proti oxidačnímu stresu a poškození volnými radikály zodpovědnými za buněčné stárnutí.

100% španělský šafrán (Crocus sativus L.). DNA certifikována.

Diferencovaná hodnota

• Nejrychlejší absorpce ve srovnání s jinými tradičními karotenoidy

• Karotenoid s vysokou rozpustností ve vodě.

• Nízká dávka: 20 mg / den.

• Vyrobeno ve Španělsku. Vlastní pole a těžební zařízení.

• Nejmodernější proprietární výrobní proces.

Pokračující vystavení modrému světlu v průběhu času může vést k poškození buněk sítnice. To může způsobit problémy se zrakem, jako je makulární degenerace související s věkem

Bioaktivní sloučeniny

Activ Eye je složkou nové generace pro zdraví očí. Pomocí HPLC se standardizuje na 3% krokiny. Krokusy jsou hlavními karotenoidy šafránu, které jsou silnými antioxidanty a souvisejí s prevencí makulární degenerace spojené s věkem

Nejrychlejší absorpce

Crociny přítomné v Activ Eye dosahují maximální koncentrace v krvi již po 1,5 hodině, což je rychlejší než jiné tradiční karotenoidy používané pro zdraví očí, jako je lutein (7-8h) 8, zeaxantin (13-14h) 9 a 13 - karoten (24 – 30 hodin)

Activ Eye a zdraví očí

Poruchy sítnice AII, bez ohledu na jejich etiologii, zahrnují aktivaci oxidačního stresu a apoptózových drah3. • Různé studie naznačují, že suplementace šafránu, stejně jako u Activ Eye, zlepšuje vizuální funkci u účastníků s makulární degenerací související s věkem, přičemž se zachovává funkce fotoreceptorů sítnice a sítnice citlivost blikání2A.

Nejnovější klinické studie s doplněním šafránu navíc naznačují, že 20 mg/den šafránu po dobu 90 dnů zlepšuje některé parametry makulárního elektroretinogramu, jako je práh amplitudy a modulace 5. Doplňkové studie s extraktem šafránu zjistily oční hypotenzivní účinek v primárním otevření léčby 6.

Hlavní mechanismus účinku

Activ EYE, působí hlavně na dvou úrovních:

• Antioxidant: oxidační stres hraje významnou roli v patogenezi AMD a při progresi glaukomatózního poškození12. • Activ Eye může vyvolat snížení nitroočního tlaku v důsledku svého antioxidačního účinku pocházejícího z karotenoidů (zejména crocin a crocetin)

• Antiapoptotické: vystavení nepřetržitému jasnému světlu a stresu v prostředí způsobuje smrt fotoreceptory v oku. V důsledku obsahu crocinů zvyšuje Activ Eye dostupný kyslík

fotoreceptorem, které mají vysoké metabolické požadavky, a tím je chrání před smrtí.

Shrnutí:

Výtažek ze šafránu, který pomáhá chránit zrak před poškozením.

Formulován z extraktu 100% španělského šafránu (Crocus sativus L.)

20 mg obsahuje 3% klíčové sloučeniny šafránu na podporu zdraví zraku známé jako crocin

S nejrychlejší absorpcí již po 1,5 hodině

Pomáhá podporovat lepší dodávání kyslíku do očí

Pomáhá chránit buňky fotoreceptoru v sítnici před denním oxidačním stresem

Chrání před volnými radikály zodpovědnými za buněčné stárnutí

Pomáhá podporovat průtok krve v sítnici a okolních oblastech

Může ochránit před věkem-související makulární degenerace nebo AMD

Vysoká antioxidačná aktivita a stabilita

Nejrychlejší absorpce v porovnání s jinými tradičními karotenoidy

Dodávané vo vegetariánskych kapsliach

Maximální koncentrace v krvi již po 1,5 hodině

Komu můžeme s produktem Activ Eye pomoci? Každému, kdo má problémy se zrakem a chce si zvýšit kvalitu zraku.

NEJČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ OKA A ZRAKU

Mezi nejčastější nemoci oka lze zařadit šedý zákal, syndrom suchého oka, zelený zákal, věkem podmíněnou makulární degeneraci, keratokonus, tupozrakost, různá onemocnění sítnice či záněty očí.

Makulární degenerace (AMD)

Příznaky:

Jsou dva typy makulární degenerace: suchá a vlhká. Suchá makulární degenerace se normálně projevuje sníženou vizuální jasností uprostřed zorného pole. Během čtení jsou písmena na okraji zřetelná, ale ta ve středu jsou mírně rozmazaná. Postižené osoby mají často problémy s rozpoznáváním tváří. S postupující makulární degenerací se zrak průběžně zhoršuje až do postupného značného poškození zorného pole nebo jeho úplného zničení.

Vlhká AMD je naopak následek suché makulární degenerace. Je sice vzácnější, ale má mnohem rychlejší průběh. Na začátku se projevuje výraznými omezeními vidění do dálky a nablízko, a nakonec vede k nevratné ztrátě zraku. Typickým příznakem vlhké AMD je omezené vidění rovných čar (např. rámů nebo dlaždicových rýh), které vypadají jako ohnuté.

Sítnice je nejdůležitější a nejcitlivější část našeho oka. Ve formě tenké vrstvičky pokrývá zadní vnitřní stěnu oka. Obsahuje světlocitlivé buňky tyčinky a čípky a nervová vlákna.

Sítnice zachycuje obraz jako světlocitlivý čip v digitálním fotoaparátu a zrakovým nervem ho posílá do mozkové kůry. Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku.

Pro ostré vidění, čtení, řízení auta, sledování televize a rozpoznávání tváří je nejdůležitější centrální část sítnice - makula (žlutá skvrna). Onemocnění makuly vede ke ztrátě ostrého vidění.

Periferní sítnice zajišťuje periferní vidění. Zásobení sítnice kyslíkem poskytují sítnicové cévy, tepny a žíly. Jejich poruchy (uzávěry nebo krvácení) vedou k závažným poruchám zraku.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka patří mezi nejčastější oční onemocnění. Bývá také považován za nemoc třetího tisíciletí. Stále častěji za jeho vznikem stojí dlouhá práce s počítačem, která je typická zejména pro rozvinuté země. Suché oko vzniká jako následek nedostatečné tvorby slz a/nebo jejich špatné kvality. Jen zřídkakdy může být příčinou nevratné slepoty, ve velké většině ovlivňuje jen kvalitu života.

Onemocnění sítnice

Sítnice je velmi důležitou částí oka. Zachycuje obraz pronikající do oka a zrakovým nervem ho posílá do mozku. Několik onemocnění sítnice se mohou vyvíjet i bez příznaků a odhalit je v raném stádiu dokáže jen oční prohlídka. Mezi nejčastější onemocnění sítnice patří odloupení sítnice, cévní okluze, diabetická retinopatie či výše zmíněná věkem podmíněná makulární degenerace.

Mezi nejčastější onemocnění sítnice patří:

odloupení sítnice

věkem podmíněná makulární degenerace

cévní okluze

diabetická retinopatie

ODLOUPENÍ SÍTNICE- Odloupení sítnice je velmi závažné onemocnění, při kterém dochází k oddělení sítnice od cévnatky – na cévy bohaté vrstvy oka mezi sítnicí a bílkem. Takto poškozená sítnice může vést až k úplné slepotě.

Zasílejte mi novinky a akce od firmy  Activstar spol. s.r.o.