CZK

Proč kombinace chemoterapie a antibiotik může mít smrtelné následky

Proč kombinace chemoterapie a antibiotik může mít smrtelné následky

Nedávno michiganská univerzita zveřejnila závažná zjištění poukazující na to, že zdravá střeva jsou klíčem k přežití během chemoterapie. Ve zkratce je to o tom, že během studie podávaly myším smrtelné dávky chemoterapie – takové, které by po přepočtení na váhu člověka žádný pacient nepřežil.

Autor studie otevřeně přiznal, že "jakoukoli rakovinu, v jakékoli tkáni lze zcela zničit pomocí chemoterapie nebo radiace, avšak problémem nadále zůstává fakt, že dříve, než se podaří zničit všechny rakovinné buňky, chemoterapie zabije pacienta".

Chemoterapie je smrtelná. Je číslem jeden v příčinách úmrtí onkologických pacientů. Vedlejším účinkem číslo jedna jsou metastázy. Nicméně je pozoruhodné, že jistá skupina myší byla schopna smrtelné dávky chemoterapie přežít.

já?

Byla jim v injekci podána molekula, kterou si zdravé tělo za normálních okolnosti vyrábí samo, čtyřiadvacet hodin denně. Předpokladem je však správná výživa a tedy zdravé buněčné prostředí.

Tato substance byla pojmenována "Rspo1", nebo jinak "R-spondon1". Rspo1 aktivuje produkci kmenových buněk ve stěně tenkého střeva a tyto kmenové buňky jsou jakousi super-reparační mašinou, která dokáže opravit poškozené buňky rychleji, než jejich chemoterapie poškozuje. Díky tomu je pacient schopen toxické účinky chemoterapie přežít.

Závěr studie bylo konstatování, že 50 až 75% myší, kterým byl Rspon1 podáván, smrtelné dávky chemoterapie přežilo.

Rakovinový průmysl se snaží snížit úmrtnost většiny svých zákazníků

Dlouhodobým problémem rakovinového průmyslu je to, že jejich konvenční léčba nadále zabíjí většinu pacientů. A to není pro byznys dobré.

Proto důvodem k investování do výzkumu Rspon1, který byl mimochodem placený státem, je najít způsob, jakým by bylo možné pacientům podávat vysoké dávky chemoterapie, aniž by je zabila.

Vize je taková, že pacientovi se podá Rspon1 (který stojí 50 000 dolarů za dávku, jelikož jde samozřejmě o patentovaný lék).

Následně se mu podá fatální dávka chemoterapie a díky Respon1 pacient přežije a může mu být chemoterapie podávána stále dokola, což znamená zvýšený profit pro farmaceutickou firmu. Tomu se říká "dobrá obchodní praxe".

Probiotika jsou klíčová pro výrobu vlastního R-spondon1-u

Ve studii byly použity injekce syntetické, patentované látky R-spondon1. Nicméně, lidské tělo má schopnost produkce stejné látky.

Tenké střevo je vystláno epitelovými buňkami, které jsou u zdravého člověka schopny regenerovat se každých čtyři až pět dní. Toto je možné přes aktivaci a neustálou práci kmenových buněk – běžný proces, který je potřebný pro zachování zdraví a je možný jen pokud je prostředí tenkého střeva zdravé.

Zdraví tenkého střeva je zase závislé na střevních bakteriích nebo na symbióze, což je optimální poměr různorodých bakterií ve střevě. Pokud jsou střevní bakterie ve správném poměru, i genová exprese (proces, kterým dochází k přepisu genetické informace) v epitelových buňkách je normální a zdravá.

Naopak při nepoměru střevní mikroflóry je regenerativní proces střevních buněk zpomalen. Právě proto lidé, kteří mají vysoký stupeň střevní dysbiózy, trpí zánětlivými a degenerativními onemocněními jako Crohnova choroba , IBS (syndrom dráždivého tračníku) a pod.

Probiotické bakterie (probiotika) jsou klíčovým faktorem ve schopnosti střev udržet si správnou genovou expresi s následnou rapidní regenerací buněk. V konečném důsledku probiotika pomáhají pacientovi přežít zničující účinky chemoterapie.

Devasující vliv masa a mléka na výkyvy střevní mikroflóry a zvýšenou citlivost na chemoterapii

Pacienti, kteří konzumují maso, sýry a mrtvé pasterizované mléko, navíc v kombinaci se sacharidy a cukrem, jsou mnohem více vystaveni rizikům chemoterapie než pacienti, kteří jedí spíše rostlinnou stravu.

Pacienti s nejhorší stravou jsou na žebříčku úmrtnosti během chemoterapie nejvyšší.

Ve střevech lidí konzumujících maso a pasterizované mléčné výrobky, se nachází bezvlákninová a těžko vstřebatelná bílkovina, která hnije a zůstává ve střevech po dobu dvou až pěti dnů.

Přijímané cukry a sacharidy pak podporují procesy kvašení, čehož výsledkem je rapidní růst a přemnožení na cukru závislých škodlivých bakterií, které potlačují zdravé, probiotické bakterie, které by měly chránit buňky střevní stěny.


Střevní dysbióza zvyšuje citlivost na chemoterapii a zároveň zabraňuje schopnosti střev absorbovat důležité výživné látky, například vitamíny a antioxidanty, které mají schopnost ochránit zdravé buňky před toxicitou chemoterapie. To je důvod, proč pacienti, kteří jsou milovníky masa a mléka, umírají na následky chemoterapie tak snadno.

Je zde však ještě něco, co je alarmující a zaslouží si naši pozornost…

Jak dokážou antibiotika po chemoterapii vyústit až do smrti pacienta

I když toto nebylo tématem výzkumu, výsledky jasně poukazují na to, že vykynožení probiotických bakterií antibiotiky může mít pro pacienta s chemoterapii fatální následky.

Toto je velmi závažné zjištění, protože mnoho pacientů během chemoterapie současně užívá i antibiotika . I kdyby samotná antibiotika a chemoterapie nezabila pacienta přímo, kombinace sterilované (usmrcené) střevní mikroflóry a vysokotoxické chemoterapie toxicitu znásobuje a činí fatální.

V úmrtním listu se však uvede, že pacient podlehl rakovině, nikoli chemoterapii, která je skutečnou příčinou úmrtí.

Problémem je smrtící kruh, který zde vzniká. Po první chemoterapii je imunita pacientů oslabena, výsledkem čehož jsou různé infekce. Lékaři na to reagují jednoduše – antibiotiky. Ty samozřejmě vykynoží probiotika ve střevě pacienta a pacient tak v takovém stavu nastupuje na další cyklus chemoterapie s ještě více oslabeným imunitním systémem.

Tedy pokud první chemoterapie způsobí pacientovi jen jisté zdravotní problémy a vedlejší účinky, druhá už může mít kvůli lehkovážnému předepsání antibiotik mnohem horší, ba i fatální následky.

Tento smrtící začarovaný kruh není vůbec vzácný. Přesvědčte se sami…

Těžko najdete pacienta, který by byl v období před, během nebo po chemoterapii bez antibiotik. Tato situace je jednou z dalších, kde západní medicína selhala a nadále selhává.

Je zřejmé, že onkologové si nejsou vůbec vědomi toho, jaká je role střevních bakterií v ochraně zdravých buněk před devastujícími následky chemoterapie.

Mnozí onkologové naopak pacienty odmlouvají od užívání jakýchkoli výživových doplňků během chemoterapie ničím nepodloženými nevědeckými prohlášeními a strašením, že výživové doplňky mohou bránit účinkům chemoterapie a způsobit neúspěch léčby. Tím však pacientovi vážně škodí.

Shrnutí

1. Nedávným výzkumem bylo zjištěno, že substance vylučovaná kmenovými buňkami v tenkém střevě, pomáhá přežít jinak fatální dávky toxické chemoterapie.

2. Zdravá genová exprese ve zdravých střevech je předpokladem k tomu, aby střeva mohla tuto ochrannou látku vyrobit a podpořit tak regeneraci epitelových buněk, které jsou základem imunity.

3. Probiotika pomáhají symbióze – vyvážené střevní mikroflóře, která je zase předpokladem pro zdravá střeva a zmiňovanou správnou genovou expresi.

4. Antibiotika mohou mít smrtelné následky, pokud se podávají pacientovi před, během nebo po chemoterapii.

5. Onkologové jsou povinni zohlednit riziko a zvážit odložení chemoterapie u pacientů, kteří se právě léčí antibiotiky, neboť taková kombinace může být smrtelná (a to bez jakýchkoli důkazů o tom, co pacienta zabilo!).

6. Nakonec, onkologové jsou prozatím alespoň morálně povinni předepsat, nebo alespoň doporučit pacientům s chemoterapií užívání pořádných probiotik alespoň před, během a po ukončení chemoterapie.

Doporučené přípravky