CZK

Vědci zjistili, že obyčejná kurkuma je účinnější než 15 druhů léků

Kurkuma patří v současnosti mezi nejvíce zkoumané rostliny. Medicínské účinky v ní obsažených látek (primární kurkumin) byly analyzovány ve více než 5600 vědeckých studiích.

Jeden z výzkumů této přímo posvátné rostliny odhalil přes 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací a dalších 175 prospěšných psychologických efektů.

Vzhledem k množství a hustotě výzkumů provedených na tomto pozoruhodném koření nepřekvapí, že stále více studií ji označuje za účinnější, než mnohé konvenční léky.

V následujícím textu uvádíme seznam léků, které kurkuma svými léčivými účinky výrazně předčila.

1. Lipitor/Atorvastatin (liek na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v deníku Drugs in R&D (Léky ve výzkumu a vývoji) zjistila, že standardizovaný extrakt kurkuminoidů byl účinnější, než přípravek Atorvastatin. Ten je určen k léčbě cév při ateroskleróze.

Kurkuminoidy dosahovaly lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u cukrovkářů 2. typu.

2. Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikovaná v deníku Phytoterapy Reasearch (Výzkum Fytoterapie) zjistila další pozoruhodný účinek primárního polyfenolu v kurkumu, barevného pigmentu kurkuminu.

Ten se ukázal účinnější v porovnání se steroidními léky na chronickou atreriální unveitidu (zánětlivé onemocnění oka). Také měl silnější efekt než steroidy na komplikace způsobené transplantací plic.

3. Prozac/Fluorexetine a Imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikovaná v žurnálu Acta Poloniae Pharmaceutica ukázala kurkumin v příznivějším světle jako klasická antidepresiva při potlačování depresivního chování v testovacím modelu na zvířatech.

4. Aspirin

Při studii z roku 1986 provedené jak ve zkumavkách, tak přímo na živých tkáních, publikované v deníku Arzneimittelforschung (Výzkum léčiv) bylo zjištěno, že kurkumin má účinky proti srážlivosti krve podobné jako aspirin.

Jeho použití u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví nejen prospěšné, ale také bezpečnější než aspirin.

5 – 13. Protizánětlivé léky

Studie z roku 2004 publikovaná v žurnálu Oncogene (Rakovinový gen) odhalila, že kurkumin, stejně jako resveratrol, byly efektivními alternativami uvedených léků při potlačování zánětů a aktivity dělení nádorových buněk.


Jedná se o následující účinné látky (názvy konkrétních léků, které tyto látky obsahují, se mohou lišit):

  • ibuprofen
  • sulindac
  • fenylbutazon
  • naproxen
  • indometacin,
  • diklofenak
  • dexamethason
  • celekoxib
  • tamoxifén

14. Oxaliplatin (chemoterapie)

V roce 2007 byla v časopise International Journal of Cancer (Mezinárodní deník rakoviny) publikována zajímavá studie. Ta zjistila, že kurkumin měl lepší výsledky v potlačování růstu buněk kolorektální rakoviny v porovnání s oxaliplatinem.

15.Metformin (liek na cukrovku)

Studie z roku 2009 publikovaná v deníku Biochemistry and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak kurkumin může být prospěšný při léčbě cukrovky.

Konkrétně tím, že aktivuje AMPK (který zvyšuje zužitkování glukózy) a potlačuje expresi specifického genu zodpovědného za snižování produkce glukózy v játrech .

Dokonce je kurkumin 500 až 100 000krát potentnější než metformin při aktivaci AMPK a jeho konečném cíli – acetyl carboxylázy (ACC).

Další terapeutické přínosy kurkuminu

Mezi další pozoruhodné vlastnosti kurkuminu parta jeho účinky na typy rakoviny odolné vůči chemoterapii a radioterapii. V nejméně 54 studiích je zdokumentována schopnost kurkuminu navodit smrt rakovinných buněk.

Když si vezmeme v úvahu historii kurkumy a její použití jako jídla i jako léku velkým množstvím kultur během tisíců let, opodstatňuje to její použití při alternativní léčbě rakoviny.

Nebo ještě lépe – konzumujte kurkumu každý den v malých množstvích v podobě příchuti do jídel. Takto později v životě nebudou pak zapotřebí její vysoké dávky při těžkých onemocněních, kterým dokáže předejít.

Poznámka: Do kurkumy si přidávejte i špetku pepře. Černý pepř totiž obsahuje piperin, který usnadňuje vstřebávání kurkuminu a tím jeho sílu několikanásobně zvětšuje.

Pravidelně vyživovat své tělo, namísto následného léčení, by mělo být konečným cílem zdravého stravování.