CZK

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém zajišťuje homeostázu (stálost vnitřního prostředí), podílí se na správném fungování imunitního systému (aby nedocházelo ke snížení imunitních reakcí nebo naopak jeho přehnané reakce). Pomáhá organismu vyrovnat se stresem, zmírňuje vnímání bolesti, ovlivňuje paměť a myšlení či koordinaci pohybů. 

Doporučené produkty na 

Endokanabinoidní systém

Štítná žláza - Zdravá žláza

HORMONÁLNÍ (ENDOKRINNÍ) SYSTÉM

Na téma hormonální (endokrinní) systém lidského těla existuje velké množství rozsáhlých publikací, skript a článků. Je to téma vysoce odborné a proto se Vám již v úvodu omlouváme za stručnost. Pro některé vysvětlení použijeme nebo si pomůžeme nějakými přirovnáními právě kvůli snadnějšímu pochopení a lepšímu představení si této problematiky. Jelikož lidské tělo jako celek je složitě fungující systém, rozdělujeme ho do mnoha podsystémů, abychom lépe pochopili principy, podle kterých fungují.

Endokrinní systém je tvořen soustavou devíti žláz. Vyjmenujeme si je způsobem odshora dolů, tj, budeme postupovat od hlavy přes krk, trup až po jeho spodní část.

Žlázy endokrinního systému:

 • Epifýza
 • Hypofýza
 • Štítná žláza
 • Příštítná tělíska
 • Brzlík
 • Nadledvinky
 • Slinivka
 • Vaječníky
 • Varlata

Než si k jednotlivým žlázám endokrinního systému řekneme několik základních informací, je třeba uvést, že endokrinní žlázy produkují hormony.

Hormony jsou biologicky aktivní látky, jejichž úkolem je:

 • ovlivňovat některé fyziologické funkce (dýchání, tlak, tep, teplota …),
 • zajišťovat výměnu informací v organismu – jde o látkové řízení organismu.

Hormony v těle působí na další části systému, buď přímo nebo nepřímo. Jejich funkce se navzájem kombinují, doplňují a ovlivňují. Dále si řekneme několik slov ke každé z uvedených endokrinních žláz. Tímto získáme alespoň základní představu o endokrinním systému. Celý endokrinní systém potřebuje pro své správné fungování jód, nejlépe v organické formě.

Epifýza

Epifýza se nachází se v hlavě, je orgánem citlivosti na světlo. Její velikost se s přibývajícím věkem zmenšuje. Je hlavním zdrojem serotoninu – hormonu našeho vnitřního štěstí. Serotonin také zajišťuje přenos nervových signálů do celého těla. Během noci se serotonin mění na melatonin, což je hormon našich biologických, životních cyklů (např. spánek a bdění). Melatonin také ovlivňuje další hormony jako například hormony menstruačního cyklu a tvorbu zárodečných buněk.

Hypofýza

Hypofýza podobně jako epifýza se nachází v hlavě a rozděluje se na přední a zadní lalok. Přední lalok produkuje šest hormonů, mezi nimi například růstový, který ovlivňuje vývin a růst organismu, thyreotropní, který řídí činnost štítné žlázy. Zadní lalok produkuje další hormony, mezi jinými i oxytocin, který vyvolává stahy dělohy.

Štítná žláza

Štítná žláza se nachází se v krku souměrně rozložena po obou stranách od osy středu. Štítná žláza jako hlavní hormon produkuje thyroxin (T4) – jehož prostřednictvím ovlivňuje metabolismus, tvorbu bílkovin, má termoregulační účinek. Pro tvorbu tyroxinu je nezbytná přítomnost jódu. Hormon Kalcitonin – ovlivňuje přeměnu a ukládání vápníku a fosforu. Funkce štítné žlázy v organismu je podobně jako u ostatních žláz endokrinního systému nenahraditelná a nezastupitelná.

Příštítná tělíska

Příštítná tělíska jsou čtyři drobné žlázy, které se nacházejí také v krku na vrchní a spodní straně štítné žlázy a produkují hormony, které regulují vápník a fosfáty. Dochází tak k ovlivnění růstu a vývoje kostí a jejich pevnosti. Správná hladina vápníku je nezbytná pro převod nervového vzruchu a pro smršťování svalů.

Brzlík

Brzlík také nazývaný jako dětská žláza, uložená je za hrudní kostí a v průběhu stárnutí se ztrácí (zaniká). Nejčastěji se o Brzlíku hovoří v souvislosti se zodpovědností za imunitní systém s vlivem na obranyschopnost organismu.

Nadledvinky

Nadledvinky se nacházejí u ledvin a mají hned několik funkcí: pomáhají řídit hladinu cukru v těle, zvyšují spalování bílkovin a tuků, kontrolují objem krve a pomáhají řídit krevní tlak, přispívají k vývoji sekundárních pohlavních znaků.

Slinivka

Slinivka známá také jako pankreas, produkuje trávicí enzymy, které pomáhají při štěpení tuků a cukrů. Slinivka produkuje také inzulín, který pomáhá udržovat stálou hladinu cukru v krvi.

Vaječníky

Vaječníky produkují hormony, které jsou zodpovědné za rozvoj a udržování ženských rysů i za průběh těhotenství, ovlivňují menstruační cyklus, a také do jisté míry plodnost.

Varlata

Varlata produkují hormony, které odpovídají za růst mužských pohlavních orgánů, vývoj mužských znaků a rysů, růst svalové hmoty a síly.

Žlázy v endokrinní systému spolu spolupracují a doplňují se. Můžeme říci, že všechno se vším souvisí a jedno bez druhého nemůže fungovat. Díky pokroku v medicíně je dnes v mnoha případech možné nemocné nebo nefunkční žlázy ze systému odstranit a chybějící hormony doplňovat uměle.

Dovolíme si však tvrdit, že je lepší takovým stavům předcházet. Z tohoto důvodu je třeba zásobovat a doplňovat náš organismus organickým jódem. 

Na závěr si pro pochopení uveďme následující příklad:

Představme si naše tělo jako jednu velkou továrnu, ve které musí být stroje správně nastaveny a po sobě následující procesy pečlivě sladěny. Pokud je tomu tak, vše funguje jako hodinky. Ale továrna má i své dodavatele, ať už surovin, paliva, energií, ale také odběratelů hotových výrobků, ale i odpadu. Celý tento proces je řízen managementem, na jehož vrcholu stojí ředitel. Pokud začnou z nějakého důvodu váznout dodávky nebo se zastaví odběr, začnou se hromadit problémy. Pokud stojí v čele továrny schopný ředitel a management, dokážou menší problémy řešit zdatně a za plného provozu. Pokud narůstají problémy, začnou v továrně vypadávat některé procesy, dochází i k řešení krizí, které továrna omezí až do takové míry, že může dojít k úplnému zastavení výroby a zavření fabriky.

Lidské tělo je závislé na řediteli, kterým jsme v tomto případě my sami. Nedovolme, aby se problémy jeho chodu a fungování nahromadily do takové míry, že si už nedokážeme poradit.

Předejděme problémům a dejme tělu to, co potřebuje. Pomáhejme mu při jeho správném fungování. Doplňujme do organismu organickou formu jódu denně. Naše tělo nám poděkuje plným výkonném i ve vypjatých situacích.

Na příkladu jsme si vysvětlili, co je úkolem ředitele a managementu v továrně. V jistém smyslu můžeme za takový vedoucí prvek v našem organismu považovat štítnou žlázu. Zatímco ostatní endokrinní žlázy našeho těla potřebují jód jako jednu ze složek, které zajišťují jejich správné fungování, štítná žláza "žije" z jódu. Štítná žláza rozděluje jód do ostatních žláz podle potřeby. Můžeme si to vysvětlit tak, že na základě "požadavků nebo potřeb" jednotlivých endokrinních žláz, štítná žláza uvolňuje a dodává potřebné množství na správná místa. Podmínkou těchto procesů je ale předpoklad, že samotná štítná žláza má pravidelný a dostatečný přísun jódu, a může tak s ním dále nakládat v dostatečné míře. Užíváním jódu dáváte štítné žláze možnost správně vyživovat nejen ji samotnou, ale i ostatní žlázy Vašeho endokrinního systému. Vašim správným rozhodnutím pomůžete svému organismu, a to nejen preventivně, ale i při samotném napravování "škod", které jsou vyvolány právě trvalým nedostatkem jódu a zvlášť organického jódu, kterého se našemu tělu prostřednictvím stravy téměř nedostává. Naše strava totiž prakticky jód neobsahuje a pokud ano, tak opravdu jen v stopové míře, a ta je silně nedostatečná. Endokrinní systém a především štítná žláza jsou odkázány na pomoc zvenčí. Na Vaši pomoc.

Doporučené produkty na hormonální systém: