CZK

Víte, kde se v těle tvoří naše životní energie?

Víte, kde se v těle tvoří naše životní energie?

Odehrává se v to v našich buňkách v mitochondriích. Mitochondrie jsou malé organely (útvary) uvnitř buněk, které fungují jako buněčné elektrárny. Produkují energii ve formě molekuly ATP (adenosintrifosfát), která je nezbytná pro všechny buněčné procesy. Proč je to důležité? Protože mitochondrie přeměňují (transformují) energii z potravy na životní energii (ATP) prostřednictvím několika složitých procesů...a to je nezbytné k uvědomění, že pro optimální funkci mitochondrií jsou důležité faktory jako světlo, voda, strava, magnetismus a chlad. Tyto faktory ovlivňují, jak efektivně mitochondrie produkují energii. Efektivní tvorba energie rozhoduje, jestli se budeme cítit plní energie nebo často procházet propady energie a náš život se stane velmi omezeným.