CZK

Jak podpořit růst nových neuronů v mozku bez ohledu na věk

Je možné, aby i dospělým narostly nové neurony? Jsou mozkové buňky schopny regenerace? Neuroložka Sandrine Thuretová tvrdí, že se to dá. Nabízí náhled a praktické rady, jak napomoci mozku k neurogenezi – zlepšování nálady, rozšiřování kapacity paměti a prevenci jejího zhoršování, které přichází s pokročilým věkem.

Pokud nejste ve vědecké literatuře (konkrétně v oblasti neurologie) úplně "doma", nadpis tohoto článku se vám možná zdá absurdní, přitažený za vlasy a sci-fi.


Je to sice překvapující, ale dospělí lidé se skutečně mohou přičinit o to, aby jim narostly nové mozkové buňky, a to bez ohledu na jejich věk!

Nový objev vědců

Výzkumníci v roce 2005 podhodnotili objev, podle kterého "mozek dospělého savce vytváří nové neurony ze shluků podobných kmenovým buňkám".

V neurologii dosud titiž panoval názor, že lidský mozek je určitým způsobem "neobnovitelný" – pokud přijdete o nějaké mozkové buňky, ty už nelze nahradit novými. Ukázalo se však, že to není pravda. Ale pokud se chceme pohnout dál, musíme si to ještě pořádně objasnit.

Udělejme si tedy stručný přehled…

Lidský mozek má mnoho rozdílných oblastí. Proces vytváření nových mozkových buněk se nazývá neurogeneze. Nejaktivnější je během prenatálního období. Zjistilo se však, že ve dvou oblastech mozku tento proces přetrvává do dospělosti. Tyto dvě oblasti se nazývají hipokampus a subventrikulární zóna .

Je možné, že výzkum potvrdí proces neurogeneze iv jiných oblastech mozku, ale zatím to zůstává předmětem zkoumání.

V oblasti neurogeneze patří uznání především Josephu Altmanovi, kterého přivedl výzkum v letech 1962 a 1963 k převratným objevům.

Altmanova práce byla však z velké části (a jednotně) zaznávána. Výzkum hlavního vědního proudu začal vnímat neurogenezi jako prioritu a možnost až v 90. letech 20. století.

Vliv neuronů na zdraví člověka

Je pravděpodobné, že neurogeneze ovlivňuje i důležité funkce mozku, jako jsou učení a paměť.

Kromě učení a paměti mají neurony vliv také na regulaci stresu a fungování některých antidepresiv. Kromě toho se neurogeneze jeví jako slibná pomoc při depresích a Alzheimerově chorobě .

Možná vás historie neurogeneze zaujala, ale už jste určitě nedočkaví, jak se dá povzbudit růst nervových buněk. Mohu vás ujistit, že vás to nebude stát velké peníze a že není zapotřebí žádný chirurgický zákrok.

Všechno dosáhnete metodami, které jsou dostupné pro každého a měli by je všichni vyzkoušet, aby maximalizovali svůj kognitivní potenciál.

Co podporuje růst nových neuronů

A. Cvičení přímo souvisí s neurogenezí

Studie prokázaly, že již každodenní 45minutová procházka přispívá k růstu nové tkáně v hipokampu. To dokazuje, že pohyb přispívá k růstu mozkových buněk.

Cvičení s sebou přináší zjevná pozitiva, která se projevují na fyzické, mentální a emocionální úrovni. Kromě toho má vliv i na intelekt a tvorbu neuronů.

Existuje nespočet studií, které prokazují příznivé účinky cvičení na neurogenezi. Zároveň je také prevencí před Alzheimerovou chorobou.

B. Růst mozku můžeme podpořit i díky dietetickým opatřením

Jako první zmíníme kurkumin. Jedná se o látku, která se nachází v koření kurkuma. Výzkumy prokázaly, že u potkanů ​​kurkumin s neurogenezí přímo souvisí. Výsledky studií prokázaly, že kurkumin zvyšuje BDNF (mozkový neurotrofický faktor), který je nezbytné pro mnohé neurologické funkce.

Prokázalo se, že omezení kalorií a přerušovaný půst napomáhají přežití mozkových buněk, které by za jiných okolností odumřely.


V praxi to znamená, že do svého jídelníčku byste měli začlenit kurkumu a čas od času držet přerušovaný půst. To je takový půst, kdy jíte jen v intervalu 6 až 8 hodin a zbytek dne, tedy 16 až 18 hodin, nekonzumujete kromě čisté vody nebo neslazených čajů vůbec nic.

Kromě neurogeneze dochází při půstu ik procesu s názvem autofagie. Autofagii můžeme volně popsat jako proces, při kterém buňky čistí tělo a zbavují jej odpadu. Má to velký význam pro tvorbu nových buněk a neuronů. Existují ovšem i jiné elementy, které napomáhají růstu nových mozkových buněk.

Pro zastánce Paleo stravování asi nebude překvapením, když zmíníme, jak velkým přínosem je konzumace omega-3 mastných kyselin . Už se o tom napsalo opravdu hodně. Ze všech omega-3 mastných kyselin je nejúčinnější kyselina dokozahexaenová, která prokazatelně podporuje neurogenezi.

Není to však jediný důvod, proč byste se měli snažit přijímat tuto omega-3 mastnou kyselinu ať už v doplňkové formě nebo v rybách. Její specifické neurologické účinky jsou skutečně neobvyklé.

S neurogenezí se spojují i ​​borůvky. Podle studie borůvky vděčí svým schopnostem zejména díky flavonoidům.

Souvislost mezi zvýšenou tvorbou nových mozkových buněk a zlepšením nálady a kognitivních funkcí je jasná, a proto byste měli toto ovoce konzumovat pravidelně. Kromě zjevných pozitiv, která vyplývají ze začlenění borůvek do vašeho jídelníčku, se budete těšit také z jejich skvělé chuti a antioxidačních účinků.

Další doporučení týkající se stravy

Je sice všeobecně známo, že strava by měla obsahovat co nejméně cukrů, ale v případě borůvek si můžete dovolit udělat výjimku. Nabízejí přece kvantum výhod! A navíc je třeba dodat, že borůvky obsahují podstatně méně cukru než mnohé jiné druhy ovoce.

K neurogenezi nám dopomůže i zelený čaj . S tvorbou nových mozkových buněk souvisí zejména jeho složka epigalokatechin-galát (EGCG).

Výzkum zjistil, že "léčba EGCG značně zvýšila počet buněk označených pomocí BrdU (5-brom-2′-deoxyuridin) u dospělých neurálních progenitorových buněčných kultur hipokampu a také v ozubeném závitu (gyrus dentatus) dospělých myší".

To znamená, že pití zeleného čaje nebo užívání doplňků s izolovanou formou EGCG zvyšuje tvorbu neuronů.

Neurogeneze byla nejprve podrobně zkoumána u potkanů, teprve potom u lidí. Bylo zjištěno, že EGCG je přínosné i pro neurogenezi potkanů. Když porovnáváme studie na potkanech s lidskými klinickými zkoušeními, data musí být fyziologicky relevantní.

Dávkování však musí být přizpůsobeno. Zkoumané množství EGCG, které by mělo mít při neurogenezi pozitivní účinky, lze doplnit do stravy přirozeným způsobem. Stačí pár šálků zeleného čaje nebo extrakt z EGCG. (Ne vždy se to však dá, jak můžete vidět u resveratolu.)

Než si řekneme, jak se stát géniem díky neurogenezi, musíme uvést i negativa a skutečnosti, které jsou úzce spjaty se snahou zvýšit si počet mozkových buněk.

Pozor na nadměrnou tvorbu nových nervových buněk!

Přestože nám neurogeneze přináší vzrušující vyhlídky, podléhá celkovému stravování, biologickým procesům, aktivitě a stresům, které se odehrávají v našem mozku. Vědci upozorňují, že nadměrná tvorba nových mozkových buněk je stejně škodlivá jako příliš nízká.

Je třeba také zmínit, že většina neuronů, které vzniknou při neurogenezi, má životnost maximálně 2 týdny. Takže proces neurogeneze z vás Einsteina neudělá. Hodně z nově vzniklých neuronů přechází do molekulární vrstvy.

Nechceme důležitost neurogeneze zveličovat, ale věda skutečně neustále objevuje nové poznatky o tom, do jaké míry dokážeme ovlivnit růst našeho mozku.

Samozřejmě existují i ​​jiné teorie a možnosti, jak zvýšit své IQ. Zároveň není třeba zapomínat, že neurogenezi mohou ovlivňovat několik faktorů, a to jak pozitivní, tak negativní.