CZK

GLUTATHION: Jak dosáhnout maximálního antioxidačního potenciálu a jak navýšit jeho tvorbu?

Slyšeli jste již o té zázračné molekule, která nám dodává božskou sílu?

Glutathion je molekulou s antioxidačními vlastnostmi, která má v těle mnoho funkcí a mohli bychom ji doslova nazvat zázrakem pro naše tělo. Je jakýmsi ochráncem našeho zdraví, který odvrací negativní účinky škodlivých toxinů a nemocí v našem těle.

Mezi funkce glutathionu patří například ochrana a nahrazování DNA, syntéza bílkovin, transport aminokyselin, metabolismus toxinů a karcinogenů, posilování imunity, aktivace enzymů, a v neposlední řadě vylučování volných radikálů a nebezpečných těžkých kovů.1

Glutathion můžeme považovat za jeden z nejsilnějších antioxidantů, který je tělu vlastní a využívají ho všechny buňky našeho těla. Jedná se o tripeptid složený z tří různých aminokyselin, jako je kyselina glutamová, cystein a glycin.1

Naše tělo a detoxikace…

Náš hektický uspěchaný moderní život nám přináší mnoho stresu, který naše tělo přivádí do nerovnováhy, podněcuje nadměrnou tvorbu volných radikálů a vznik tzv. oxidačnímu stresu.

Naše tělo je však schopné si s těmito hrozbami, jako je stres a toxiny z okolí, poradit. Právě proto nás příroda vybavila antioxidačními systémy včetně tvorby glutathionu, které dokáží nejen celý organismus a buňky obnovovat, ale také na denní bázi vyrovnávat jeho nedostatky a poškození.

Avšak nesmíme zapomenout, že je zapotřebí mít tyto obranné mechanismy v co nejlepší kondici, aby plnily svou funkci co nejlépe…

Vše začíná u mitochondrií…

Mitochondrie neboli naše životodárné elektrárny na výrobu energie, které se vyskytují v každé buňce našeho těla, jsou jakýmsi článkem, na kterém závisí celá antioxidační schopnost těla.

Tyto nepostradatelné organely buněk mají za úkol produkovat již zmíněné volné radikály, a to za účelem likvidace (apoptózy) "špatných" buněk v těle (například těch rakovinotvorných).

Avšak když mitochondrie nefungují správně, mohou pak vyrábět více volných radikálů a způsobit tak apoptózu nejen těch "špatných" buněk, ale i těch, které v našem těle mají správnou úlohu. A tak volné radikály přímo mění nejrůznější druhy tkání, na které útočí a narušují jejich řádné fungování.

Škody, které volné radikály napáchají pak zvyšují pravděpodobnost vzniku chronických civilizačních onemocnění včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a dokonce mohou i za předčasné stárnutí.

Znamená to tedy, že proto aby mohly být tyto škody eliminovány musí zakročit antioxidační systém našeho těla.

Kde se vzal tu se vzal glutathion…

Funkce našeho antioxidačního systému a správná funkce našich mitochondrií závisí na oné důležité molekule, glutathionu. Proto vědci již po desetiletí měří hladiny glutathionu jak v organismu, tak i v našich mitochondriích.2

Avšak glutathion neslouží jen jako mocný antioxidant neutralizující volné radikály produkované mitochondriemi, ale chrání mitochondrie také před oxidačním poškozením, bakteriemi, viry a toxiny. A nejen to, napomáhá také například v metabolismu dalších významných antioxidantů – vitamínu C a vitamínu E (tokoferolu).

Ačkoli mitochondrie na glutathionu závisí, nedokážou tuto nepostradatelnou molekulu samy vyrobit. Proto ji získávají z buněk, ve kterých přebývají. Mnoho buněk v lidském těle dokáže glutathion vyrobit, většina se však vyrábí v játrech (v mozku i v astrocytech) a pak se přepraví do celého těla včetně mozku, kam se dostane přes tzv. hematoencefalickou bariéru.

Důležité propojení detoxikace organismu a glutathionu

V roce 2002 vědci ze Školy veřejného zdraví Johnse Hopkinse Bloomberga objevili cestu Nrf2 (nuclear erythroid-2 like factor-2) a nazvali ji ''mistrovským regulátorem" genů, který se podílí na detoxikaci organismu.3

Zjistili, že jakmile se tento regulátor aktivuje, podstatně se zvýší produkce antioxidantů, protizánětlivě působících látek a detoxikačních sloučenin v těle, které potlačují vznik volných radikálů (včetně toxinů a patogenů).

A právě glutathion patří mezi sloučeniny, které nejvíce stimulují cestu Nfr2.

Jak podpořit tvorbu glutathionu?

Proto abychom podpořili antioxidační schopnosti našeho organismu, naše mitochondrie a regulaci tvorby volných radikálů, se můžeme zaměřit na několik sloučenin, které zvyšují hladinu glutathionu, neboli které aktivují gen pro tvorbu glutathionu a tím podporují cestu Nrf2.

Tuto cestu mohou usměrňovat a aktivovat konkrétní přírodní látky tzv. fytonutrienty. Mezi tyto fytonutrienty patří například japonský šafrán (kurkumin)4, extrakt ze zeleného čaje, pterostilben5 a sulforafan6 (sloučenina, kterou můžeme najít v brokolici a je jedním z nejúčinnějších aktivátorů).

Doplňování glutathionu?

Vědci v minulosti zkoumali nové způsoby jak orálně podat aminokyselinové prekurzory glutathionu, a doufali, že tak podpoří schopnost těla vyrobit ho více. Avšak absorpce ze střeva je omezená a většina glutathionu se rozpadne v žaludku mnohem dříve, než dostane šanci se vstřebat.

Velmi oblíbenou formou se stala intravenózní aplikace glutathionu, která v naší zemi není zatím běžně dostupná a běžně se k ní nedostaneme.

Pro nás dostupnou variantou je doplněk stravy s

glutathionem v liposomální formě

(například od firmy Cymbiotika), který se se vstřebává až ve střevech a dostane se tak až přímo do našich buněk. Studie dokazují, že konzumace liposomálního glutathionu po dobu dvou týdnů vede ke zvýšení plazmatického glutathionu až na 100%, a také na významné snížení oxidačního stresu a zvýšení biomarkerů imunitních funkcí.7

Další variantou pro doplnění glutathionu jsou jeho aminokyselinové prekurzory, jako je cystein (N-acetyl cystein) anebo antioxidant alfa-linoová kyselina.

Glutathion dokáže pomoci každému, i slabším, starším a nemocným lidem, kteří se potýkají s chronickými problémy. Proto se vyplatí na něj zaměřit pozornost a pamatovat, že je jednou z nejefektivnějších molekul, jejíž hladiny můžeme zvyšovat jak přirozeně pomocí fytonutrientů, tak i doplňky stravy.