CZK

Past bezmocnosti

Past bezmocnosti

Jaké máte pocity, když uslyšíte slovo demence?

Demence je postupná ztráta duševních funkcí, jako je myšlení, vzpomínání, orientace a naučených schopností pro každodenní život. Znamená postupnou totální ztrátu osobnosti. Tragédií u demence je, že nepostihuje pouze člověka s touto diagnózou, protože ohromně trpí lidé žijící pohromadě s dementní osobou. Dementní osoba vyžaduje neustálou péči a dohled. Nejde jenom o to, že dementní člověk odejde z bytu a bude zmateně bloudit v županu po ulicích bez schopnosti vrátit se domů, nemocný může nechat zapnutý sporák, žehličku nebo jiný spotřebič a způsobit požár. Může začít zanedbávat hygienu, dostávat záchvaty agrese, strachu apod. Rodinní příslušníci se de facto nedostanou téměř z domu a nemohou vykonávat svá povolání. Mne nejvíce děsí představa, že bych byl druhým lidem na obtíž.

Počet lidí postižených demencí stále přibývá. Ve věku 65–69 let trpí demencí již každý dvacátý člověk.

Je možné snížit riziko demence?

Ano. A my si dnes povíme jak. Abychom tomu porozuměli, musíme si nejprve zodpovědět otázku: Jak vzniká demence?

Demence je poškození mozku. Mozek tvoří nervová tkáň. Jde ho poškodit dvěma způsoby:

  1. Přímým poškozením nervů.
  2. Poškozením cévního systému, který vyživuje mozek.

Existují látky, které poškozují nervy přímo, jako jsou například drogy, zvýrazňovače chutí (glutamáty), těžké kovy apod. Dále nervy poškozují záněty. A v neposlední řadě poškozuje nervy nedostatek stavebních a výživných látek. Buď z nedostatku ve stravě, nebo když se díky poškození cévního systému živiny do mozku nedostanou. To je situace, kdy není možné opravit poškozené buňky nebo postavit nové.

Folát (nebo kyselina listová), vitamin B6 a vitamin B12 jsou nezbytné k tomu, aby se nervové buňky (neurony) neustále obnovovaly. Při demenci se neurony neobnovují a dochází k úbytku mozkových buněk.

Tyto tři vitaminy se také podílejí na produkci neurotransmiterů neboli přenašečů nervových vzruchů. Jinými slovy bez vitaminů skupiny B nejsou nervy schopné komunikovat s tělem ani mezi sebou. U pacientů s Alzheimerovou chorobou se snižuje produkce neurotransmiterů a oslabení výkonnosti mozku. Podle studií vedou nízké hladiny folátu v krvi k úpadku duševní výkonnosti.

Nervové buňky také přímo poškozuje korozivní molekula homocystein. Vysoká hladina homocysteinu je proto sama rizikovým faktorem. Lidé s vysokou hladinou homocysteinu mají dvojnásobné riziko, že onemocní demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Jak jsme si vysvětlili v článku Vitaminem B proti "rezivění" našich buněk, vitaminy skupiny B odbourávají homocystein a jeho vysoká hladina je důkazem dlouhodobého nedostatku vitaminů B.
Mezinárodně uznávaný expert v oblasti vitaminů Prof. Klaus Pietrzik z University v Bonnu k tomu říká:

"Až u 30 % všech lidí starších 60 let se rozvine gastritida. Stoupá hodnota pH v žaludku (pozn.: = slábne kyselina). A potom už není možné uvolnit B12 ze spojení s bílkovinou a vstřebat ho. Tímto způsobem se u mnohých rozvine nedostatek vitaminu B12 i tehdy, když je ho přijímán dostatek ve stravě. … To vede ke zvýšeným hladinám homocysteinu a ty jsou zodpovědné za postupující poškození cév, včetně mozku."

Co se stane? Dojde k menšímu prokrvení mozku a to znamená menší zásobení živinami. Dojde k mikroinfarktům, a v důsledku toho ke ztrátě duševního výkonu, depresím a nakonec k demenci. Je tedy možné snížit riziko demence?

Myslím, že odpověď již znáte. 

Pečujte o zdraví svých buněk už v mládí a ve stáří budou buňky pečovat o vás.