CZK

Pomocí těchto příznaků přesně zjistíte, který vitamín vašemu tělu chybí

V dnešním článku se zaměříme na popis příznaků, které provázejí nedostatek různých vitamínů. Příznaky můžeme klasifikovat i jako zdravotní potíže nižší intenzity a pokud se ignorují, mohou přerůst do vážnějších onemocnění.

Některé příznaky či symptomy lze označit i za onemocnění, protože hranice mezi příznakem a onemocněním nemusí být vždy zcela jasná.


Kromě toho se žádá ještě upozornit na to, že níže zmíněný seznam nemusí obsahovat všechny zdravotní problémy, které lze vitamíny odstranit. Přírodní medicína totiž často vyžívá vitamíny ik léčbě takových onemocnění, která nemusí být nutně vyvolána jejich nedostatkem.

Dnes na tento předchozí článek navážeme a uvedeme další velké množství zdravotních problémů, které se přímo týkají nedostatku konkrétních vitamínů.

Vitamín A

Nízký příjem vitamínu A je typický především pro rozvojové země, kde se odhaduje, že jím trpí až třetina všech dětí do 5 let. Z nich kolem půl milionu přichází každoročně o zrak a další přes půl milionu umírá.

Nedostatek vitamínu A se projevuje nejčastěji poruchami zraku . Vážnost onemocnění se liší podle stádia, do kterého dlouhodobý nedostatek tohoto vitamínu dospěl.

Nejlehčí stadium představuje takzvanou noční slepotu . Vážnější formy představují: xeroftalmie , keratomalace a dokonce i úplná slepota .

Vitamin B1 (thiamin)

Chemické látky odvozené od thiaminu a enzymy, které na něm závisí, se nacházejí v téměř každé lidské buňce. Jeho nedostatek proto ovlivní velmi mnoho biologických procesů.

Obzvláště citlivým na nedostatek vitamínu B1 jenervový systém . V nejzávažnějších případech se dlouhodobý výrazný deficit thiaminu může projevit až kolapsem , upadnutím do kómatu , případně smrtí .

Mezi známá onemocnění patří beri-beri (neurologické a srdečně-cévní onemocnění), Wernick-Korsakovův syndrom a zraková neuropatie .

Vitamin B2 (riboflavin)

Riboflavin se téměř neustále vyplavuje močí ven z organismu. Proto pokud jeho příjem není pravidelný, často dochází k jeho nedostatku. Ten je téměř vždy doprovázen nízkou úrovní i dalších vitamínů.

Nejběžnějším onemocněním vyvolaným nedostatkem riboflavinu je ariboflavinóza . Ta se projevuje červenými a popraskanými rty, zánětem jazyka a ústního epitelu, aftami, popraskanými koutky úst a bolestmi v krku.

Mezi další problémy patří suchá a loupající se pokožka , tekutiny v dutinách , anémie a zarudlé, svědící nebo na světle senzitivní oči .

Obecně lze říci, že nedostatek riboflavinu se projevuje typicky na místech úst, očí a třísel.

Vitamin B3 (niacin)

Nejznámějším onemocněním, které zapříčiňuje nedostatek niacinu, je nemoc zvaná pellagra . Jedná se o onemocnění projevující se průjmy, výraznými změnami na pokožce a demencí. Při dlouhodobém přetrvávání může zapříčinit i smrt.

Pellagra se nejčastěji vyskytuje v rozvojových zemích příznačných podvýživou. Může se však objevit iv rozvinutých zemích u lidí, jejichž převážnou část stravy tvoří kukuřice. Ta totiž obsahuje málo jak niacinu, tak aminokyseliny tryptofan, která je pro pellagru stejně příznačná.

Mezi další, méně závažné, projevy nedostatku niacinu patří převážně psychické problémy jako podrážděnost , slabá koncentrace , pocity úzkosti , únava , neklid , apatie a deprese .

Vitamín B5 (kyselina pantoténová)

Nedostatek vitamínu B5 je u lidí poměrně vzácný, protože se nachází ve velkém množství potravin. V případě, že k němu dojde, téměř všechny příznaky po dodání kyseliny pantotenové rychle vymizí.

Varovné znaky nedostatku vitamínu B5 jsou podobné jako u ostatních vitamínů skupiny B. Zahrnují převážně sníženou energetickou hladinu , necitlivost , parestezie (nepříjemné pocity ve svalech), svalové křeče .

Nedostatek tohoto vitamínu může dále vést k psychickým potížím jako podrážděnost , únava nebo apatie .

Za zmínku stojí také hypoglykémie , snížená tolerance na inzulín , nespavost , malátnost , nevolnosti , zvracení či bolesti břicha . V jedné studii na dobrovolnících byly zaznamenány příznaky jako pálivé pocity na nohou .

Vitamin B6 (pyridoxin)

Vitamin B6 se v organismu podílí v různých aspektech metabolismu tuků, cukrů a proteinů, ale také na syntéze neurotransmiterů, histaminové syntéze, tvorbě hemoglobinu (červeném krevním barvivu) a genové expresi.

Nedostatek pyridoxinu je obvykle dětská nemoc. Tehdy se příznaky objeví během prvních 12 měsíců života dítěte. Jedná se obvykle o záchvaty, podrážděnost a neurologické problémy.

U dospělých se příznaky pyridoxinu projevují převážně dermtitidou (kožní problémy), puchýřemi na jazyku , odlepováním vrchní pokrývky jazyka , aftami , záněty rtů , záněty ústních koutků , svěděním tělesných záhybů (například v podpazu) . Také se mohou vyskytnout léze na kůži .

Kromě uvedených příznaků se mohou přidružit i psychické problémy jako ospalost , zmatenost a neuropatie (poškození nervů periferního nervového systému).

Pozor je třeba si dávat při užívání kortikosteroidů. Jednou z jejich vlastností je snižování dostupnosti vitamínu B6.

Vitamin B9 (kyselina listová)

Kyselina listová je nesmírně podstatná pro velké množství tělesných funkcí. Mezi ty nejdůležitější patří syntéza DNA, oprava poškozené DNA, dělení a růst buněk. Uvedené funkce jsou nepostradatelné pro zdravý růst a vývoj dítěte během těhotenství i dospívání.

Nedostatek kyseliny listové během těhotenství může vést k celé řadě různých deformací , včetně neurální trubice (vážná deformace centrální nervové soustavy v mozku, míše a lebce) a deformacím srdce .

Mezi ostatní zdravotní příznaky ovlivněné nedostatkem kyseliny listové patří kvalita spermií , srdeční činnost , mozková mrtvice , rakovina , deprese , zmatenost , věkem podmíněná degenerace svalů , anémie , průjmy či puchýře na jazyku .

Vitamin B12 (kobalamin)

Tento vitamín je klíčový pro správné fungování mozku, nervového systému a také pro krvetvorbu. Je hojně zastoupen v potravě živočišného původu a naopak výrazně nedostatkový v rostlinné stravě.

Vyprodukovat tento vitamín jsou schopny pouze bakterie, které mají enzymy potřebné pro jeho syntézu.

Existují dvě základní příčiny nedostatku vitamínu B12. První z nich je autoimunní onemocnění. zhoubná anémie , nebo také Biermerova Addisonová anémie. Je vyvolána poškozením speciálních buněk v žaludku vylučujících speciální protein potřebný pro absorpci Vitaminu B12.


V případě neléčení této nemoci hrozí do tří let smrt.

Druhou typickou příčinou nedostatku vitamínu B12 je jeho nízký příjem ve stravě. Příznaky nedostatku se dostaví až po nějaké době, kdy se vyčerpají jeho zásoby v organismu. Přibližně polovina zásob se nachází v játrech, ze kterých se každý den do těla vyplavuje kolem 0.1%.

Mezi nejčastější příznaky nedostatku vitamínu B12 patří následující: anémie, problémy trávicí soustavy, neurologické symptomy jako vnímavostní a pohybové problémy, snížená citlivost na jemné doteky, degenerace míchy, demence a jiné psychiatrické potíže .

Další projevy nedostatku vitamínu B12 mohou být snížena citlivost na vibrace a tlak, pálivé, svědivé a mravenčí pocity na pokožce či snížené svalové reflexy.

Vitamin C (různé formy askorbátu)

Vitamin C patří mezi nejdůležitější vitamíny. Jeho nedostatek ovlivní celou škálu metabolických procesů v organismu.

Jeho totální nedostatek způsobuje onemocnění kurděje . Typickými projevy kurděje jsou krvácející dásně, krev vytékající z jiných tělesných otvorů ale i těžce se hojící rány. Dobrou zprávou je, že v současnosti se toto onemocnění vyskytuje jen velmi zřídka.

V minulosti byl kurděje znám u námořníků, kteří dlouhé měsíce během plavby na moři neměli dostatek čerstvého ovoce a zeleniny.

Přestože absolutní forma nedostatku Vitamínu C se již dnes vyskytuje opravdu jen zřídka, neznamená to, že jeho méně zjevné formy neexistují. Současné oficiálně doporučené dávky jsou stanoveny příliš nízko.

Z toho pak vyplývá celá řada přidružených zdravotních problémů, které "moderní" medicína připisuje lecčemu jinému, jen ne nedostatku vitamínu C.

No a tady je stručný přehled příznaků vyvolávaných nedostatečným příjmem vitamínu C: únava, slabost, suchá pokožka, lámavé vlasy, časté otoky, záněty a bolesti dásní, krvácení z nosu, snížená imunita a odolnost proti infekcím, bolesti kloubů, ztráta zubů, ztráta na zuby váze, lapání po dechu, nervové potíže, horečky a křeče .

Vitamín D

Hlavním úkolem vitamínu D je absorpce vápníku a fosforu. Nejdůležitější formou je D3 neboli kalciferol.

Vitamin D není skutečným vitamínem, jelikož tělo si ho umí v pokožce vytvářet i samo při dostatečném vystavení se dennímu světlu s UVB paprsky.

Tuto si v krátkosti uvedeme nejčastější projevy, ke kterým dochází, je-li vitamínu D v organismu nedostatek: křivice (hlavně u dětí), neobvyklé změknutí a ztenčení lebečních kostí, osteomalace, osteoporóza, bolesti svalů a svalová slabost .

V případě dlouhodobě přetrvávajícího nedostatku se mohou u člověka vyvinout následující onemocnění: rakovina, srdečně-cévní onemocnění, poškozená imunita a roztroušená skleróza .

Vitamín E

Vitamin E je vlastně označení pro 8 různých molekul zvaných tokoferoly a tokotrienoly. Nejběžnější formou nacházející se ve stravě je gama tokoferol. Avšak biologicky nejaktivnější formou je alfa tokoferol, který je druhou nejběžněji se vyskytující formou.

Hlavní funkcí vitamínu E je jeho antioxidační schopnost. Mezi další úkoly patří enzymatická funkce, funkce exprese genů a funkce neurologická. Avšak za nejdůležitější funkci vitamínu E se považuje jeho schopnost přenášet signály mezi buňkami.

V případě nedostatečného přenosu buněčných signálů dochází k onemocněním jako rakovina, autoimunní poruchy či cukrovka.

Dlouhodobější nedostatek vitamínu E se projevuje převážně nervově-svalovými problémy , například spinoceleberální ataxií (zhoršená koordinace rukou, jazyka a očí). Dalším častým projevem deficitního vitamínu E bývá svalová myopatie , neboli svalová slabost.

Kromě uvedených příznaků se snížený příjem vitamínu E může projevovat následujícími symptomy:

 • anémie (poškození červených krvinek)
 • retinopatie
 • oslabená imunita
 • mužská neplodnost
 • zhoršená artikulácia
 • zhoršený reflex svalového natahování a kontrakce
 • snížená citlivost na vibrace
 • oslabená prostorová vnímavost různých částí těla
 • snížený odhad vynaložené svalové síly
 • snížená citlivost na bolest, hlad a pohyby vnitřních orgánů

Jedním zajímavým příznakem nedostatku vitamínu E může být i přítomnost takzvaného Babinského znaku či žaludečního reflexu .

Pokud se chodidlo šoupe od paty ve směru k palcům, tak u zdravých lidí se prsty zatočí směrem dolů. V případě poškození nervů vyvolaného nedostatkem vitamínu E dojde naopak k zatočení palců směrem nahoru.

Vitamin K

Posledním vitamínem, na který se zaměříme v dnešním článku je Vitamin K. Podobně jako mnohé jiné vitamíny, i vitamín K představuje společný název pro více molekul. Člení se na K1 (rostlinné formy) a K2 (živočišné formy). Forma K1 se v lidském těle přeměňuje na K2.

Tento vitamín lidské tělo potřebuje hlavně pro modifikaci jistých bílkovin hrajících roli při srážlivosti krve. K jeho dalším úkolům patří účast při metabolických procesech v kostech a jiných tkáních.

Nedostatek vitamínu K je u dospělých poměrně vzácný, avšak u novorozenců je poměrně častý. Proto se i po narození aplikuje buď injekčně nebo orálně s odůvodněním, že se tím předchází vzniku vnitřního krvácení. To totiž v ojedinělých případech může být i smrtelné.

Existují i ​​názory, že nedostatek vitamínu K u novorozenců může mít svůj význam, konkrétně v tom, že se tím předchází krevním sraženinám, které by mohly vzniknout během porodu.

Příznaky nedostatku vitamínu K jsou následující:

 • snížená srážlivost krve
 • časté krvácení
 • anémie
 • odřeniny
 • krvácení z nosu
 • silné menstruační krvácení
 • osteoporóza
 • koronární onemocnění srdce
 • vápenatění cév

Primární nedostatek vitamínu K vzniká v důsledku stávajících onemocnění jako například poškození jater, cystická fybróza, alkoholismus, zánětlivé onemocnění trávicího traktu, případně čerstvé operace.

Sekundární nedostatek vitamínu K se vyskytuje u lidí s bulimií, na přísné dietě au těch, kteří užívají léky proti srážení krve.