CZK

Potraviny s vysokým obsahem jedovatého arsenu, na které byste si měli dávat pozor


S rostoucím povědomím o tom, že toxická umělá sladidla jako například aspartam vážně ohrožují lidské zdraví, stále více firem se zaměřuje na více přírodní a zdravější sladidla.

Tento posun je samozřejmě dobrým znamením, nicméně výzkum ukazuje, že používání náhradních sladidel někdy vede ke zvýšené úrovni jiných toxických látek.

Potraviny s vysokým výskytem arsenu

Bylo zjištěno, že sladící přísada používaná v mnoha potravinách obsahuje nebezpečný arsen.

Současný výzkum poukázal na to, že bio sirup z hnědé rýže , na který přechází velké množství výrobců obsahuje výrazné koncentrace tohoto těžkého kovu.

V několika případech bylo zjištěno až 6násobné překročení povolených norem pro výskyt arsenu v pitné vodě.

Tato zjištění přicházejí poté, co byla přítomnost arsenu předmětem analýzy v produktech jak obsahujících, tak neobsahujících sirup z hnědé rýže.

Analýza tří různých sirupů z hnědé rýže ukázala, že celkové koncentrace arsenu se pohybovaly v rozmezí od 80 do 400 nanogramů na gram.

Výzkumníci dále zjistili, že podíl organického arsenu byl mezi 80 až 90 procenty z celkového množství arsenu ve 2 ze 3 sirupů, přičemž třetí sirup činil úroveň 50 procent.

Dávejte si pozor i na dětská mléka

Výzkumný tým testoval 17 dětských mlék , z nichž 15 neobsahovalo organický sirup z hnědé rýže.

V těch, které tento sirup obsahovaly, byly zjištěny až 20 násobně koncentrace arsenu vyšší než v mlékách bez této přísady.

Jelikož se sirup z hnědé rýže stále více používá jako přísada v bio potravinách , výzkumníci předpokládají, že se hladiny azrénu přijímaného ve stravě časem zvýší.

Bohužel, některá dětská mléka a energetické tyčinky , tedy dvě potraviny nejčastěji obsahující sirup z hnědé rýže, nejsou jedinými nosiči tohoto těžkého kovu.

Arsen byl také zjištěn ve velkém množství jablečných a hroznových džusů .

Zvyšující se obavy z vystavení se vlivu a otravy arsenem jsou velmi reálné. Naše těla jsou vystavována těžkým kovům na úrovních, které v některých případech nepřevyšují bezpečnostní limity schválené vládními organizacemi.

Ale vezme-li se v úvahu kumulativní účinky více těžkých kovů současně, pak můžeme říci, že jsou naše těla zcela zamořena těmito toxickými látkami ve velkém množství.

Jak se arsenu vyhýbat?

Pro snížení celkové expozice je třeba si nastudovat, kde všude se arsen může nacházet.

Dále je potřeba:

  • provádět očišťovací a detoxikační kúry
  • pořídit si vodní a sprchové filtry
  • vyhýbat se zpracovaným potravinám a polotovarům.

Všechna tato opatření jsou vysoce efektivní pro snížení celkové expozice tomuto těžkému kovu.

Také matky malých dětí by je měly raději krmit mateřským mlékem namísto umělých kupovaných dětských mlék a dětských výživ, ve kterých se také zjistila přítomnost arsenu.

Více se dočtete na web. stránkách :  Detoxikace a těžké kovy

Doporučené produkty