CZK

Filtr DIONELA FAM 1 FILTR DIONELA FAM 1 21101

DIONELA je unikátní výrobek, "šitý na míru" kvality českých a slovenských pitných vod. Mimořádně velký objem sorpčních hmot filtru je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti.
Nejkvalitnější pitnou vodu přitom získáte mnohem levněji než denními nákupy balené vody.
DIONELA využívá čtyři druhy výměnných filtračních vložek. Podle Vašich požadavků a potíží s pitnou vodou si sami můžete vybrat filtr DIONELA s tou správnou filtrační vložkou.
Technické parametry:
výška filtru: 406 mm
průměr podstavy: 100 mm
objem filtračních hmot: 1,2 l
maximální tlaková ztráta: 0,093 MPa
Vlastnosti filtrační vložky FAM1
1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.
2. DIONELA s vložkou FAM1 obsahuje aktivní uhlí s mimořádně velkým aktivním povrchem, vyráběné z kokosových skořápek. Další složkou je speciální sorbent, který váže arzen, ale i olovo a další těžké kovy i při nízkém pH vody, kdy aktivní uhlí tuto funkci neplní. Filtr je bakteriostaticky zajištěn oligodynamickým stříbrem. Zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:
ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou (hormony apod.)
železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.
Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany.
Pozn.:
Při nízkém pH a nadlimitní koncentraci arzenu a dalších těžkých kovů je ale vždy (pro větší kapacitu a účinnost) vhodnější použití filtru Dionela FAS4.
3. Kapacita
Kapacita FAM1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.
Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.
4. Použitelnost:
pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

VÝROBCE / ZEMĚ PŮVODU

Vyrobeno v České republice.

4 700,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy