CZK

FILTR DIONELA FDN 2 21102


DIONELA je unikátní výrobek, "šitý na míru" kvality českých a slovenských pitných vod. Mimořádně velký objem sorpčních hmot filtru je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti.
Nejkvalitnější pitnou vodu přitom získáte mnohem levněji než denními nákupy balené vody.
DIONELA využívá čtyř druhů výměnných filtračních vložek. Podle Vašich požadavků a potíží s pitnou vodou si sami můžete vybrat filtr DIONELA s tou správnou filtrační vložkou.
Výška filtru DIONELA je 430 mm, průměr podstavy 100 mm.
Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje dusičnany.
Dusičnany se staly synonymem chemického znečištění pitných vod. Norma doporučuje méně než 15 mg/l NO3-. Jako mezní (limitní) hodnotu určuje 50 mg/l NO3-. Odhaduje se, že doporučené hodnotě nevyhovuje více než 90 % studní, mezní hodnotě nevyhovuje asi 70 %. Obsah dusičnanů ve vodě z veřejných vodovodů je obvykle vyšší než doporučená a nižší než mezní hodnota. Dusičnany mají prokázané karcinogenní účinky. Komunální vodárny nejsou na odstraňování dusičnanů technologicky vybaveny.
DIONELA s vložkou FDN 2 odstraňuje řadu škodlivin, které odstraňuje FAM 1, a to s ještě větší účinností než vložka FAM 1:
- ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
- organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
- aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
- zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
- železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
- radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky
Obsah dusičnanů je zároveň s vysokou účinností snižován na 1 - 4 mg/l v upravené vodě po dobu 3/4 životnosti vložky. Pak zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Součástí dodávky je i souprava na stanovení dusičnanů. Sami si tedy můžete zjistit obsah dusičnanů v dionelované vodě.
Vložka FDN 2 nedeformuje obsah chloridů, síranů a hydrogenkarbonátů, nepoškozuje vodu nadprodukcí dusitanů a amoniaku. Zachovává biologickou hodnotu vody.
Kapacita vložky FDN 2 je závislá na vstupní koncentraci nejen dusičnanů, ale i síranů. V následující orientační tabulce jsme pro vstupní koncentrace do 50 mg/l NO3- předpokládali současnou přítomnost 40 - 50 mg/l síranů, pro vyšší vstupní koncentrace dusičnanů 60 - 140 mg/l síranů:
Koncentrace (mg/l NO3-) / Kapacita (litry)
15 / 1600
25 / 1140
40 / 760
60 / 550
80 / 410
100 / 350
150 / 240
200 / 170
Použitelnost:
- Pro vodu z veřejných vodovodů bez jakýchkoli omezení.
- Pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů nižším než 200 mg/l NO3-, s obsahem dusitanů nižším než 0,1 mg/l NO2-, s hodnotou CHSK (Mn) nižší než 4,5 mg/l, s vodivostí nižší než 100 mS/m a s pH 6 - 8.
Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje dusičnany podle původní české technologie. Ta představuje nejvyšší světovou úroveň v iontovýměnné denitrataci vody. Dusičnany jsou odstraňovány kultivovaně - s úctou k pitné vodě - t.j. bez poškození ostatních složek pitné vody. Tato technologie byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA 81 (Basilej, Švýcarsko 1981).
K filtru lze zakoupit soupravu na stanovení koncentrace dusičnanů.

VÝROBCE / ZEMĚ PŮVODU

Vyrobeno v České republice.

4 900,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy